Norges medaljefangs forskyver maktbalansen i verden

Norway Games. -Vi får nok en plass i FN's sikkerhetsråd etter dette, sier IOC medlem Gerhard Heiberg.

-Kansje to.

Foto Wikimedia Commons