Utrolig at ingen av Eidsvollsmennene ble smittet

Aidsvoll. -At så mange kunne leve så tett så lenge uten att noen ble smittet er mer imponerende enn selve grunnloven. Valg av sted tyder på at det ble lagt føringer for hvordan dette skulle gå, men den liberal rasistiske grunnloven har vist seg å være svært levedyktig, forteller svenske arbeidsinnvandrere.

Gjengivelse Eidsvoll 1814 Wikipedia