De hjemvendte Syriakrigerne behandles like dårlig som forsvarets egne

Ett land i fred. -Det er ingen grunn til å frykte at de behandles bedre. Når det er sagt, vi har desverre ikke monopol på ignorering av millitær innsats lenger og det må vi ta alvorlig, sier forsvarsjefen.

-For å gjøre oss mer attraktivt ovenfor ungdommer som foretrekker personlig krigføring garanterer vi sykehuskø med aids i ettertid.

Foto Wikimedia Commons