Boken Hel Hasj forbys i Norge

Smakstobakk. 67 tonn av den tvilsomme oppfølgeren til Hel Ved ble stanset på Svinesund i natt etter at Bokvesenet aksjonerte. Bøkene, som var trykket på rullepapir, blir destruert på dopkrematoriet.

Politiet gjennomfører i skrivende stund rassia hos forlaget Spekulativ for å hindre att flere partier kommer inn i landet.

Foto Politiet i Vestfold