Bør private drive psykiatriske sykehus? Ja, så lenge de er grådige nok

Ett fat med piller ligger på ca 25 mill
Pilleparadis. -Så lenge det offentlige ikke evner å sprøyte inn nok penger i psykriatrien, må vi suge ut så mye att vi skaper ett vakuum som bare må fylles, sier bookingansvarlig ved Lovisenberg Økonomiske Sykehus.

-Det blir nesten som på oljefeltene. Råoljen suges ut og vann sprøytes inn for å hindre att det faller sammen. Forskjellen er at vi tar verdiene og pasientene får vann i hode.

Grafikk Wikimedia Commons