Europaveien mellom Bergen og Oslo er verneverdig

Miljøgate. Det er ikke at den en gang har vært sånn som gjør at Unesco vil frede veistrekningen som verdenskulturarv, det er at den forstatt er sånn, sier fortausmyndighetene.

-At du i 2014 kan gå til fots mellom de to største byene i ett i-land er helt utrolig!

Foto Einar Fredriksen