Vil gjøre cyanid ampuller tilgjengelige i alle norske tuneller


-Særlig Oslofjordtunellen, trafikanter bør ha ett humant alternativ når ikke hjelpen kommer frem i tide. Er det ikke noe lys i tunellen så trenger vi ikke late som om det er det og særlig ikke når det er vann, sier Arve Skrekkstad i Panikkforbundet.

Trygg Trafikk og Rusmiddeltilsynet er sterkt imot at norske tuneller skal brukes som "sprøyterom". - Det kommer til å vrimle av narkomane som raver rundt i veien og tigger penger. Vi har allerede bompengeordninger.

Foto solycis