Tolga kommune bør slås sammen med Ila landsfengsel

Det slår kriminaldepartementet fast etter en gjennomgang av Tolga-saken: "Alvorlighetsgraden i denne saken er så høy at hele kommunen bør fengsles".

"Dette er ett høyst nødvendig inngrep for at innbyggerne skal kunne ferdes trygt innenfor kommunens grenser. De kan fortsatt reise fritt over kommunegrensen, men de ansatte i kommunen må gå med fotlenke og fraktes av fengselsvesenet hvis de skal utenfor kommunegrensen".

"Kriminaldepartementet har over lengre tid bemerket seg Tolga ordførerens manglende evne til å innse situasjonen hun har ledet kommunen inn i og anbefaler at hun plasseres på ett politisk isolat med øyeblikkelig virkning".

Kart Jon Harald Søby