Staten går berserk, krever milliarder av etterkommere i hvileskatt

Økokrim varsler full gjennomgang av statens beskatning av døde mennesker. -Dette er ett tydelig brudd på menneskerettighetene, de slår tydelig fast at de døde skal hvile i fred, at staten prøver å vekke de til live og plager de med blomster regninger og feste regninger kan vi ikke godta.

-Heller ikke at de driver kreativ bokføring og splitter opp regningene. Hvor mange ganger tror staten at den kan forstyrre dem? Her har den økonomiske tenkingen gått av skaftet.

-Men, det som bekymrer oss mest, er at de går på etterkommerne hvis de ikke får vekket dem. Det er mange som får en overraskelse nå som DNA har revolusjonert slektsforskningen.

Med de dødes skattesystem koster det 460.000kr å være død i århundret. Bare på kjendiskirkegården Vår Frelseres gravlund i Oslo er det ettersendt hvileskatt krav på flere hundre millioner kroner til ukjente løsunger.


Foto Chris Nyborg