Uteliggere ser ned på inneliggere: Pyser!


A5 liv. Til tross for forakten husløse føler ovenfor husfaste, så hjelper Uteliggernes Landsforbund husfaste med råd og veiledning om hvordan de kan miste hjemmene sine, men de hører ikke. -De blir boende i møkka si, de lærer aldri, sier Franz Fristad i inneseksjonen.

-Folk blir helt rabiate når vi bedriver oppsøkende virksomhet på kveldstid, de ringer politiet og jager oss med våpen. De er helt låsst inne i bobla si. Å bo er vanedannende, det er få som klarer å bli husfrie. De klarer ikke bryte med miljøet.

-Det å leve i ett hus er som å bo i en myr, du sitter fullstendig fast, så fast at de fleste trenger en bil for å komme bort derfra, som egentlig ikke er noe annet enn en mobil myr, som de bare bruker til jobben, som er en en eneste hengemyr, men noe må de gjøre for å finansiere husbruket sin.


Foto shauking