Korridorpasienter slipper eiendomsskatt

 Men bøtlegges for å sperre rømmningsvei


Privatsykehusledelsen vurderer å innføre parkeringsavgift i gangene. -Vi ser ingen grunn til å forskjellsbehandle folk på hjul. Hva slags motor eller om de har motor legger vi oss ikke opp i, sier privatsykehusenes kommunikasjonskommunisator Theodor Vrangdassen.

Ledelsen sitter i samtaler med parkeringsselskapene om en utvidet kontrollsone inne på sykehuset, men avviser at de selv bør betale for plassen rundt møtebordet. -Vi har stolbein helt ned til gulvet og de er pr definisjon ikke flyttbare. Vi krever derimot betaling for reisen når vi må flytte på oss inne på sykehuset.