Dømt til 21 år for kommunal terror

-Jammen jeg jobber i kommunen!


Fillestad kommune ble i Festningting tingrett dømt for å terrorisere flere av sine egne innbyggere. I dommen heter det at kommuen over lengre tid bedrev sabotasje ved å blant annet bygge bussholdeplasser inne på soverommet i flere privatboliger. Såkalte nød bussholdeplasser. 

Kommunens forsvarer argumenterte i retten med nødsprinsippet. I tilfelle atomkrig ville det bli nødvendig å ta i bruk soverommene som oppholdsrom, særlig vinterstid, da det ville være høyt usikkert om kommunen hadde strøm pga atomkrigen. Selv om bussruten ikke var i nærheten av privatboligene.

Kommunen begrunnet tiltaket med at det er viktig med ekstra ekstra tiltak i tilfelle atomkrig og at de som ansvarlig for innbyggernes sikkerhet må ta tøffe valg hvis det blir atomkrig. De beinharde prioriteringene nådde altså ikke opp i retten, til det ble fallhøyden for skeiv.