Obos åpner for billige boliger i rasutsatte områder

Såkalt Johnson & Johnson bolig

 
Folk som er utestengt fra boligmarkedet får nå en ny mulighet å komme seg inn. Beregninger viser at ulempene ved å stå ute er så store at de er større enn rasfaren. -Livet ditt går i grus uansett, i en rasutsatt bolig er det slettes ikke sikkert det rauser ned. Det kan hende det holder, sier Obos. 

-Dessuten er det bedre å falle til grunn med tak over hode. De eneste som ikke drar fordel av løsningen er uteliggere som har tenkt å forbli uteliggere. Å bo på gata i rasutsatt område er dobbelt belastende for kroppen. De vil bli jaget vekk på humanitært grunnlag. 

Obos's nye bo konsept "Take a chance" er ett lavterskel tilbud hvor di håper å nå de som før bodde i første etasje. -Vi måtte gjøre noe sånn at de fortsatt klarer å komme seg over dørterskelen, sier Obos og legger ikke skjul på at de helst skulle bygd luksusleilighet til Oslo kremen enn å kaste bort tid på disse taperne.