Strømdumpere kan få den elektriske stolen

Vann, vind, kull og atom baserte strømprodusenter som dumper energi i krisetider, slik flere norske produsenter gjør nå, bør bøte med livet, i følge toneangivende stemmer i EU parlamentet.

-Det hjelper ikke at de tjener lite eller går i minus en kort stund, når de tjener så fett ellers, dette er skandaløst!

-Det er internasjonal terror, skulle tro de jobbet for Putin, de jævla svina.

-Put dem inn i forbrenningsommene og lag strøm av dem!