Ødelegg Barna vil fjerne brillestøtten igjen

Norske barn har det for bra og nå får de det endra bedre, det er forferdelig, ifølge administrerende direktørbølle Per Bank. 

-Å fjerne brillestøtten var ett stort steg for vondskapen, barn gjorde det værre på skolen, skadet seg oftere og gikk i økende grad jobbløs inn i voksenlivet.

-Vi trenger flere lavlønnsarbeidere, folk med dårlig selvbilde som finner seg i dårlig lønn og brudd på arbeidsmiljøloven. 

-Hvordan skal det gå med formueskapingen hvis vi må fordele verdiskapingen rettferdig? 

-Fjern brillestøtten og stem borgelig! Som i borg, ikke borger!