"Det lekker så mye Russere at jeg ville ikke bekymret meg for gasslekkasjen".

-Gasslekasjen er en isolert lekkasje sammenlignet med russerlekkasjen. Den foregår på samtlige veier langs verdens lengste landegrense. Den er så omfattende at den umulig kan stanses, sier tidligere grensejeger Gine F. Tøffesen.

-Kapasiteten til dette nettverket er så omfattende at det kan tømme Russland for mennesker på få dager. 

-Åpn opp grensene og tøm landet for mennesker, så kan Putin sitte igjen alene i det digre landet med krigen sin.

-140 millioner Russere skulle være en smal sak for verden.