Den Norske Oljedomstolen

Oljedomstolen er et særorgan for å dekke over konflikter hvor staten selv er den skyldige part. Bygd opp etter maktsentraliseringsprinsippet i arabiske oljestater fungerer domstolen som en forlenget arm av den eneveldene statsmakt og samarbeider med de lovgivende og utøvende myndigheter. En oljedomstol er sikret avhengighet ved at det er lett å kvitte seg med dommerne. Vanligvis skjer dette ved bortføring på myndighetenes regning eller statsdrap.