Fordomstolene

I fordomstolen avgjøres saken før retten er satt.