Misbruker Rapporten

Er Norges eneste uavhengige misbrukermagasin. Det trykkes i Polen og distribueres i Norge av underbetalte utlendinger uten værken oppholdstilatelse eller tak over hodet. Misbrukerrådet,  interesseorganisasjon for alle misbrukere av varer og tjenester i Norge,  er ansvarlig for den uansvarlige driften. Misbrukerrådet jobber for økt misbruk i samfunnet og bidrar til en misbrukervennlig utvikling og fremmer tiltak som kan bedre misbrukernes stilling. De setter folk i stand til å ta de gale valgene og kaster klagesakene fra leverandørene av varer og tjenester.