Ansetter vektere med kjøpesenter erfaring til å passe på Statsministeren: Her skal vi ikke ha noe Secret Service

Hemmelige vektere. -Vi ønsker ikke spesialtrente styrker. Nei, 40 timers vekterkurs er mer enn nok. Kommer ikke på tale å bruke Telemarksbataljonen eller andre med terror erfaring fra Afghanistan. Den en timer lange selvforsvars undervisningen til vekterskolen er mer enn nok til å hamle opp med Breiviker som tror dem er breie over skuldra, sier Departementet.

Foto mr. Anderson