River Journalisthøgkolen og åpner Tragedieskolen

Mediaverdig nedleggelse. -Medietilsynet uttaler i det de kaller landets siste pressemeldig att journalistutdanningen av i dag ikke har noe relevans fordi den forbereder studentene på en virkelighet som ikke eksisterer. Mens høgskolen kaster bort tid på fag som etikk, kildekritikk og moral er elevene ved endt eksamen totalt uforbredt på krisemaksimering, overvinkling, telefonavlytting, bestikkelser og ikke minst tragedieformidling. De kan ikke en gang stikke mikrofonen oppe i tryne på ett offer. Rektor ved institusjonen får også kraftik kritikk for å gi elevene en falsk følelse av å utføre ett samfunnsoppdrag. De gjør det for å tjene penger!

Foto _gee_