Finansierer husbygging med bompenger

Bomkjøp. -I steden på å ta det på inntektsfondet har familien Olsen bestemt seg for å sette opp 14 bomringer rundt om kring i det nye huset pluss en i garasjen og en i innkjørselen.

-Vi satt opprinnelig opp en nede på hovedveien, men den forsvant fort, sier økonomisk pappa til Fnysnytt. -Hvis ingen protesterer unormalt mye setter vi en opp utenfor Stortinget og ett par i regjeringskvartalet. Jeg synes det er rettferdig att de kan betale for en gangs skyld.

Foto HjördisBjörg