Forfatter skriver inside thriller om den korrupte bokbransjen

Fra innvielsen av de nye bokprisene.
Forbryter Forlaget. Bokmonopolet i Norge er blitt så drøyt at det vekker interessen til Transparency International. -Vi går aldri inn i forhold som gjelder innenfor landegrensene, men i dette tilfelle er det verre enn de verste landene. Da må vi gjøre noe.

Dette er innledningen til den siste boken av Ingvald Ambjørsen.

-Vi håper folk tror det er Ingvar Ambjørnsen. Fonten på omslaget er iallefall tilrettelagt for feiltolking, sier orddealer Anton Anonymsen.

Tittelen Kartellet er det mindre tvil rundt. -Dette dreier seg om lettjente penger. Dvs, det er det ikke, men får vi det som vi vil, er det det. Jeg liker tanken på å tjene penger på å tjene penger. Humor selger alltid bra selv om denne blir vel intern.

-Det blir som med kokainfyrstene, skal vi håve inn på ordproduksjonen må vi kontrollere setningsleddene. Det er er spenna er. Da nytter det ikke med bokklubb. Har du hørt om kokainklubben? Nei, tenkte meg det ja.

Foto festimatge.skamot.com