Hotel Helvete

Reality ræl. Produksjonsselskapet bak Hotel Cæsar møter gehør når de prøver å presser 2 kroner ut av hver budsjettkrone.

Før kunne de satse 1 krone og få 2 tilbake, men nå må de satse 1 og skvise ut 2 for å møte den synkede kvalitets konkuransen.

Nivået er jo ikke det samme lenger...

Foto cluth