Politiet stiller seg uforstående til at hasj kan ha positive sider

??? Att så mange som nesten hele verdens befolkning under 40 har prøvd det og at folk er villige til å begå krimminelle handlinger for å nyte det, kan umulig ha sammenheng med at de liker rusen, mener politiet.

-Ja, det mener vi. Og ikke bare det, vi mener også at vi vet bedre enn andre hva de bør gjøre. Derfor teller vår stemme mer enn det norske hylekoret.

-Folk liker egentlig ikke hasj. De vet det bare ikke selv. Dette vet vi som aldri har nytt det fordi vi lar oss ikke påvirke av rusen.

Foto WalkingWounded