Advokater og dommere soper inn millioner på saksbelysning

10 min arbeid
Tyven tyven. -Bare en anke er vært flere ti talls millioner. Hadde vi hatt samme lønnsbetingelser som håndtverkere, som må jobbe gratis når arbeidet ikke er utført godt nok, da hadde det ikke blitt mange anker, sier Advokatlønn foreningen.

-Da hadde det ikke vært så mange multi-millionærer i dette yrket heller. Alle blir jo millionærer første året. Det er så gøy hver gang vi har økokrimsaker. Her stiller vi dem til veggs mens vi tapper samfunnet for penger. Ha ha ha!

-Det beste er at folket ikke har råd til oss. Kan det bli mer korrupt?! Nei, det er det som er så bra. Det er gjennom korrupt, ikke sant. Det er derfor vi ikke ler hele veien til banken, vi lo for mye i retten.

Foto KaVass