Gartner bombet Oscarsborg med klaseblomster

Fra våpenlageret til det tyske
gartneriet.
Organisk krigføring. Den tidligere festningen ble angrepet av tyske gartnere etter ordre fra hotellet som nå viderefører arven.

-Vi ville helst at de kom med fly og slapp blomstene over øya som i gamle dager, men det nektet tyskerne, forteller hotellgartner Fjomsen.

-Da var det hakket før vi ba dem komme i en diger båt isteden og senke alt utafor øya, men det ville bare blitt problemer fordi blomster kan ikke svømme.

-Da måtte vi heve blomstene og plukke opp de overlevende som fløt iland. Nei, det ville blitt ett helvete på jord.

Foto scott.zona