Nav lager tv programmet "Mange Grenser"

Fra spøk til alvor. -Vi har sett oss grundig lei av at det ikke er grenser for hva Ingen grenser gjengen får til, sier nav.

-Hvis folk får intrykk av att det er slik livet blir når de kommer til oss så får de en overraskelse. Det er og skal være ett helvete!

Foto zigazou76