Terrorsikrer norsk utmark

-Vi kan ikke risikere at muslimer kommer og sprenger høl i skogen. Derfor tar vi grep og setter opp betongklosser langs hele kystlinjen, på alle stender og svalberg, sier leder ved Tiltaksenter for Uønskede Hendelser i Borteværnet.

-For å være helt sikre på at ikke noe av kulturarven vår går tapt i kampen mot terror demonterer vi Trolltunga og andre lignende monumenter av nasjonal betydning. De blir lagret på hemmelig sted frem til trusselnivået normaliserer seg.

-Med dagens utsikter blir Trolltunga liggende på lager i 40 år. Så lang tid må vi regne med att de trenger i Midtøsten før vi kan montere den opp.