Kunstnere kritiske til politikerstipend

I ett felles kamprop mener kunstere at "politikere ikke bør få penger av staten til å spre partipolitisk propaganda. Partiene bør heller ikke mota partistøtte, reisestøtte, matstøtte, husleiestøtte, parkeringstøtte, klesstøtte, feriestøtte, lønnstøtte, etterlønnstøtte, feststøtte eller støtte til tannlegen fra staten".

"Valgene bør være frie. Borgerne burde slippe å bli utsatt for påvirkning fra politikernes pengebruk. Folket burde få annledning til å gjøre seg opp en mening selv, uten at staten blander seg inn og støtter partienes tankevask av massene, på bekostning av individets sunne fornuft".

"Klarer ikke politikken å stå på egne ben er den ikke bærekraftig, da fortjener den heller ikke livets rett og bør ikke subsidieres av staten". Kunstnerne mener det er oppsiktsvekkende og bekymringsverdig at ikke flere er forskrekket over statens støtte til livstilspolitikere.


Foto Tom Dehli