Norske strøm oligarker gir seg ikke før vi får Russiske tilstander

-Det norske arvegodset har blitt snik infiltrert av mafia tankegods fra øst. Det har aldri vært enklere å lage strøm og det har aldri vært enklere å selge den dyrt. Den norske folk har gått fem på. Vi er lurt, sier pappa Christian som bor ved en kraftlinje, litt ovenfor fattigdomsgrensa.

-Strøm oligarkene holder familien min som gissel. Betaler jeg ikke, fryser de, betaler jeg, sulter de. Christian har flere ganger, på pur faan, prøvd å velge strømleverandør fra Russland. -Skal vi først få strømmen av oligarker, kan vi like så godt velge ekte oligarker, ikke postmoderne sosial posører.

-Alternativet er at jeg går på fylla, så får ungene verken strøm eller mat. Har vi bestemt oss for å ødelegge landet, skal jeg ha min del av morroa.

Christian forteller at det er til det beste for barna å ta familien som gissel. Det handler om å ta makten tilbake fra kraft oligarkene. -Familien er det eneste forhandlingskortet de har, men i det øyeblikket du gir fan i dem svikter eksistensgrunnlaget dems. Se på Russland, hvorfor tror du de drikker?

-Det er for å overleve!


Foto Tom Dehli