Krever At Muslimske Drosjesjåfører Betaler Skatt

Dagbladet krever at Muslimske drosjesjåfører ber om unnskyldning for trykkingen av de falske karikatur regnskapene.  De kan nok ha bidratt til en "nok-er-nok"-følelse.

Mange av journalistene er svært opprørte over forfalskningene, men få vil stå frem med navn. Felles for alle er imidlertid at de føler seg krenket av karikatur regnskapet, som fremstiller Norge som en privatstat, i tillegg til svindlingen av NAV og Husbanken i norske kommuner.


Men de muslimske drosjesjåførene har ikke tenkt å be om unnskyldning. De hevder at svindelen var en naturlig del av selvangivelsen.