Slottsengler

Redaktøren av brukerbladet Hampmania kom med følgende kommentar til Prinsessens Engleskole. "Jeg har sett engler jeg og. Det har vel egentlig de fleste av oss her på Hausmania, he he he, men det er lissom noe vi holder mer for oss sjøl. Jeg veit ikke om jeg ville skrevet bok om det, for å si det sånn. Aller minst gå aktivt inn for å konvertere folk inn i livstilen. Der bryter prinsessen en uskreven kontrakt med brukerne. Vi reklamerer aldri for varene. Ikke starter vi oppdrettsannlegg for å skolere folk inn i misbruket heller. Du ser aldri tilbudskampanjer på hasj til 40 kroner grammet fordi vi trenger ikke bruke penger på markedsføring. Dop selger seg selv."