Vinmonopolet`s Oppsøkende Tjeneste

Vinmonopolet har utarbeidet nye erotiske retningslinjer for hvordan ansatte skal forholde seg til selskapets leverandører av alkoholholdige drikkevarer.

Formålet er å sikre økt omsettning til Vinmonopolet gjennom høy partyfaktor på arbeidet som utføres av selskapets ansatte. Reglene skal være en pådriver for misbruk. De skal hindre innsyn og kontroll slik at kritikkverdige forhold aldri oppdages og blir holdt skult uten att det reageres overfor de som har opptrådt i tråd med reglene.
De nye egenskapene som skal dyrkes frem er gode kjennskaper til filmer, fortrinnsvis voksenfilmer. Erfaring med voksenfilmformidling, utnytterinnstilling og gode drikkeevner i jobben. Gode snøvlekunnskaper og trivsel i alkoholiserende omgivelser.