Deler ut terrorist visa til meningsfeller

En gang til?! Hardcore SV saksbehandlere ved UDI gir visum til tvilsomme asylsøkere bare USA hatet er stort nok. -Vi mener att det å hate USA er en menneskerett og slike mennesker bør få oppholdstillatelse hvis de forfølges for dette politiske synes i hjemlandet, sier talskvinnen for UDI. Frp ser helst att både asylsøkere og saksbehandlerne sendes ut av landet. -Vi har faktisk ikke så jævlig mye til overs for folk som er anderledes, sier  FrP`s  talsfører!     Foto Stuti ~