Lærerinner kan utløse ADHD

Elevforsøk. Lærerinner kan utløse ADHD hos elever som bare har kvinnelige lærere, viser lesbisk forskning. -Særlig gutter blir frustrerte  når de blir dullet med for mye. Forskerne konkluderer med att ADHD ikke er til å unngå hvis elevene bare eksponeres for myke verdier.

Foto US Army Africa