Vil ha pillerom på skolene

Klok av pille. Det er blitt så mange pillebrukere blandt elevene i grunnskolen att legemiddelindustrien ønsker egne pillerom. -Når muslimene får egne bønnerom til å praktisere sin tro, da må det være rom for det vi tror på også.

Foto Michelle Tribe