Til ditt eget værste

Diagnosesystemet. Vestens utgave av kastesystemet er langt mer motstandsdyktig mot kritikk enn sin Indiske forgjenger. I den vestlige oppgraderingen er det ikke like lett å få øye på att hensikten fortsatt er den samme. Der den indiske overklassen legitimerer sin rikdom med att underklassen fortjener fattigdom, bruker vestens elite diagnoser til å skape en sykdomsklasse som ikke fortjener rikdom.

Med denne omdefineringen har Vesten klart å skape ett intrykk av att de hjelper deg ved å oppretholde forskjellsbehandlingen. Altså, du er ikke fattig fordi du fortjerer det, men fordi du er syk.

Image Edward Doubleday Wikimedia Commons