Setter opp bomring inne på bomringselskapet

Veihekk. Fjåslinjen er det første bomringselskapet som tar i bruk kontorfinansiert betaling for å finansiere omkostningene ved innkreving.

-Når det koster mer å drive inn en bompassering enn det koster å passere, så sier det seg selv att vi må ty til uholdbare løsninger for å få regnskapet til å gå oppløsning, sier Passeringsminister Arve Dumpum ved Bomdepartementet.

-Hver ansatt må betale 20 kr pr passering. 15 av disse går til drift og de resterende 5 går til drift av driften. Sprekker budsjettet er vi nødt til å sette opp en bom til for å finansiere driften av driften til driften.

-Ansatte som er mye på jobb vil får tilbud om Auto Pass brikke, men da kan de ikke få lønn før etter siste passering i tillfelle lønna ikke trekker til. Når de får lønna blir avhengig av når de slutter. Det kan ikke vi bestemme. Vi kan jo ikke oppfordre folk til å slutte.

Foto chrisada