Den siste Sovjetstat trer frem

23/7-    . Den lette lukketheten. Den behagelige jeg vet bedre enn deg hva som er best for folket holdningen. Den hvorfor skal du vite noe? Hva er det som får deg tilåa tro att du ville forstått noe? Du ma jo forsta att det er i din interesse att du ikke vet. Du må jo skjønne att vi vil vårt beste. At du er til for oss. Vi er her for å tjene oss.

Hvis ikke...

Foto Cebete