Nytt fortau på innsiden av Carl Berner krysset

En fot i veien. -Det var med tanke på selvmorderne vi la en fortaustripe rett inn i trikkeskinnene. Det er viktig å ha ett inkluderende samfunn og da skal alle med. De vi ikke liker også, så lenge det varer. Selvmordsforeningen klager på att det ikke er gangoverfelt inn i krysset Det er ett hinder vi la inn med vilje for att det ikke skal være for tilgjengelig. Det viktigste er att de får ett sted å være, så får det heller være litt farlig å gå dit, melder Statens gangfeltvesen.


Foto Håvard Vikheim