Frittgående mennesker eller burmennesker?

Dødspiller. Hva er mest humant: Pille ned ungdommer til de dør i 50 åra eller la de gå fritt og henrette dem i godt voksen alder?

NKB spurte hønseoppdretter Trine Gjeldum om en ekspertkommentar. -Slakte dem på 50 årsdagen selvfølgelig. Det merker du på kjøttet. Hvis de får gå fritt blir det mye bedre. Det blir sunnere mat. Nå er ikke jeg i menneskematbransjen, så vidt jeg veit eksisterer ikke den, så hvorfor du skal slakte menneskene skjønner jeg ikke. Desuten ville det vært naturlig å drepe barnet når det når fullvoksen alder, ikke la det gå og vente på slakt i 30 år. Det har noe med økonomi og gjøre.

Slakter du dem i 50 års alderen må de gå innsperret i seg selv i 35 år. Det må jo være ett rent helvete. Da hadde jeg heller sluppet de løs.

Foto Roy Montgomery