200 millioner kr i året for å drive Kongehuset er billig

Kongen på haugen. Her snakker vi 8760 timer dramaproduksjon i året. Det er en prislapp selv ikke underbetalte kinesiske filmarbeidere klarer å matche. Skulle Hotel Cæsar gjøre noe lignende ville det kommet på 87 milliarder - og da snakker vi såpe kvalitet.

Foto ChristianHolmer