Installerte ekspert filter på pc`n

Meta hermetikk. Det store spørsmålet som har opptatt mennesket til alle tider er hva er meningen med livet, ikke hva er meningen til kommentatorene, sier steingamle Frøydis Oldeman. De har misforstått fullstendig, poenget er å stimulere til undring, ikke svaring.

-Ærlig talt, hvem ønsker å legge på seg meninger?

 Foto 85mm.ch