Rettspsykiatrien har lidd av gruppepsykose

De usakkyndige. Etter årevis med selvrus konkluderer pyskiatrien att det ikke er så lurt å vurdere andre i en boble.

Fagmiljøet sender en sår takk til media for å stikke hull på systen, men minner om att det vil ta tid før alt verket renner ut.

Foto monkeyatlarge