40.000 ex-militære lover å kverke Breivik hvis han slipper ut

Ytre justis. Spesialstyker verden over har blitt enige om at Breivik henrettes innen 5 sekunder hvis han slipper ut. -Vanligvis holder vi tett om slike avtaler, men siden påfuglmyndigheten ikke klarer å gi de rammede annet enn utilregnelig trygghet gjør vi ett unntak. Det finns grenser selv innenfor ett demokrati, sier "Pål" i Fluktartilleriet.

En satelittsporer fra NASA følger Breiviks bevegelser og en drone står klar til avgang hvis han beveger seg for mye.

Alle ord og bokstaver fra hans hånd vil også bli destruert med laserstråler. -Vi er ikke interessert i att hans tankegods skal spre seg og gjøre like stor skade som Mein Kampf, Maos lille røde eller Das Kapital. 


-Så sant pressen klarer å holde kjeft vil du ikke høre noe mer om hverken Breivik eller utilregnelighet, "Kjell" i "Anonyme Leiemordere".


Photo US Army Africa