Svensker er de beste nordmenn

Typisk svensk. Hva kjennetegner en rotekte nordmann? Hun er svensk. Svensker skårer høyest på alle undersøkelser hvorhen en vrir fakta. Arbeidsgivere kaster seg over dem. Flere svensker har blitt tatt til fange av bedrifter som nekter å gi slipp på dem. Ikke vil de ha trygd, attføring eller arbeidsledighetspenger og de streiker aldri. Det er noe veldig norskt over det.

 Foto hirotomo