Norsk mygg fikk terrortrening i Jemen. Stakk 9000 nordmenn

Myggen rekker opp hendene for å
markere att han overgir seg.
Blodbad. Myggen rakk i stikke hull på 9000 mennesker i Oslo sentrum før han besvimte av for høyt blodtrykk.

Myggen, som klarte å gå klar av videoovervåkningen i Oslo, er nå sendt til blodbanken for tømming og forventes stilt for rettent i løpet av neste år.

Onde tunger vil ha det til at myggen risikerer å bli slått ihjel under straffesaken og frarådes å holde seg ved vindusposten.Foto gabofr