Norsk Psykiatri frykter for livet hvis Breivik erklæres "normal"

Den vonde samtalen.
Autorisert snikksnakk. Hvis han er tilregnelig, hvorfor skal jeg gå til psykiatriker da? spør diagnoserte nordmenn seg i disse dager.

For tusenvis av norske psykiatrikere står det om levebrødet og synkende besøkstall vitner om sviktende overbevisingskraft.

Folk biter ikke på diagnoseangnet lenger. Før Breial-saken holdt det med frakk og latinske gloser. Nå vil folk ha forståelige fakta.

Norsk Psykiatrisk forening forbreder seg på massesøskmål fra nordmenn med unødvendige diagnoser. Særlig fra de som ble diagnosert etter oppsøkende virksomhet, altså i de tilfeller hvor det ble skapt ett kunstig behov.

For mange ble "løsningen" ett så stort problem att de ble nødt til å slutte med samtalene. De gjentatte negative angrepene på personligheten ble for belastende for psyken, arbeidsevnen og samlivet.

 Foto byJoeLodge