Boligprisene raser: Meglere utstyres med fallskjerm

Trekk i boligmarkedet. -Da kan vi holde prisene svevende en stund til, sier eiendomsmegler Torgeir Bløff som har begge beina trygt plantet på gasspedalen.

-Det jobbes på spreng med å pumpe luft inn i boligprisene. Bransjen har til og med tatt i brukt luftkanoner, men ett sted går boblen.

-Det store spørsmålet blir: hvor skal vi gjøre av all luften? Skal vi slippe det ut i atmosfæren eller bygge nytt? Alternativene er så fjerne...

Foto rkk